انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر علی محمدزاده

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922148 (009821)
  نمابر:   ................. (009821)
  پست الکترونیک:mralimohammadzadeh@yahoo.com
 گروه آموزشی             رادیولوژی
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص رادیولوژی